Arrange a Viewing

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

I agree with Terms and Conditions and I've read and agree Privacy Policy.

Image

GEOREAL, a.s.

geodetická a realitná kancelária

Image

geodetická a realitná kancelária

O nás

Naša spoločnosť dlhodobo úspešne pôsobí o oblasti geodézie a kartografie. Používaním špičkovej techniky a softvéru v kombinácii s našimi odborníkmi sa nám darí plniť náš cieľ – spokojnosť zákazníka.

Poskytujeme geodetické služby v oblasti stavebníctva a katastra nehnuteľností.

Stavebníctvo

 • Vytyčovanie stavieb
 • Zhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb
 • Polohopisné a výškopisné plány
 • Meranie dna vodných plôch sonarmi
 • Práca s digitálnym modelom terénu – kubatúry, rezy atď.
 • Spracovanie meraní a dokumentácie v Microstatione podľa požadovaných smerníc

Kataster nehnuteľností

 • Vyhotovenie geometrických plánov
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov
 • Podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie
 • Identifikácia parciel
 • Adresné body